Mes de 70 anys treballant amb empreses al servei del Penedès

divider

Pymes i Autònoms


La base del teixit empresarial es recolza en les PIMES i Autònoms. Per aquest motiu els  nostres serveis d'assessorament professional ofereixen solucions a les necessitats del seu projecte empresarial.

És la nostra vocació donar recolzament  a la gestió de pimes i autònoms per maximitzar la rendibilitat i competitivitat dels seus negocis. Per aquest motiu oferim una sèrie de recursos per aconseguir una gestió i planificació adequada.

 • Consultoria per a pimes
 • Diagnòstics empresarials
 • Cerca Finançament
 • Gestió Economico-financera
 • Assessorament Fiscal, Comptable i Laboral
 • Assessorament Jurídico-Legal
 • Plans estratègics
 • Externalitzar part de la gestió

Emprenedors i creació d'empreses

Si està pensant a posar en funcionament el seu propi negoci li oferim un servei d'assessorament integral específic per a emprenedors.  Segurament que s’ està planteja’n una sèrie de qüestions com: ¿És viable la meva idea de negoci?, Quins aspectes legals haig de tenir en compte?, Com afecten els impostos a la meva empresa?, Quines diferències existeixen entre ser autònom i crear una Societat Limitada?

L’ ajudem a trobar resposta als principals dubtes en la posta en marxa de la seva idea, valorant junts els aspectes econòmics, legals i laborals de la creació de la seva empresa.

 • Anàlisi de la idea y projectar el pla d'empresa per la seva viabilitat.
 • Assessorament jurídic: estudi i selecció de la forma jurídica més adequada.
 • Assessorament laboral: tipus de contractes, convenis i legislació laboral
 • Alta en autònoms i Seguretat Social.
 • Constitució de societat mercantil.
 • Obertura del centre de treball.
 • Contractació del segur de Responsabilitat Civil professional.
 • Cerca d'ajudes i subvencions.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Llei Orgànica de protecció de dades.
 • Actualitat: fiscal, comptable i laboral.

separator