Mes de 70 anys treballant amb empreses al servei del Penedès

divider

Contable


Serveis d’Assessoria Comptable

A Gestoria Olivella recolzem als nostres clients en la operativa diària de la seva organització donant suport en la correcta realització de la seva comptabilitat i gestió administrativa.

El nostre objectiu es facilitar al empresari una visió molt més acurada i real de la seva situació patrimonial, econòmica i financera, de manera que tingui un instrument fiable que li permeti visualitzar la viabilitat del seu negoci.

Mitjançant la nostra experiència tant a nivell de assessoria comptable, anàlisi d'estats financers o auditoria interna, el client pot verificar la seva situació actual i donar solidesa a la seva projecció futura.

Principals gestions de l'àrea comptable

 • El·laboració comptabilitats
 • Formulació de les comptes anuals
 • Confecció, legalització dels llibres comptables
 • Dipòsit de les comptes anuals
 • Representació fiscal
 • Anàlisi de les necessitats funcionals de l'empresa per determinar el sistema comptable més idoni.
 • Confecció del Pla Comptable exclusiu segons les necessitats de l'empresa.
 • Realització de la comptabilitat analítica.
 • Gestió i control periòdica dels estats comptables
 • Tancament trimestral dels registres d' IVA i IRPF.
 • Elaboració de llistes de diari, de major, balanços de situació i comptes de resultats tant de la comptabilitat oficial com l'analítica o de costos.
 • Com a sistema alternatiu, oferim a les empreses que no disposin de l'estructura suficient la possibilitat de confeccionar tota la comptabilitat en el nostre despatx.
 • Resolució de tot tipus de dubtes comptables, ja sigui mitjançant visites a l'empresa com per telèfon i/o e-mail.

separator