Mes de 70 anys treballant amb empreses al servei del Penedès

divider

Laboral


Assessoria Laboral

La legislació laboral és molt canviant, requereix a les empreses un esforç permanent per estar al dia. Per aquest motiu a l'àrea laboral de Gestoria Olivella donem suport a les empreses i també als particulars per buscar les solucions mes adients a les seves necessitats.

El nostre assessorament es caracteritza per la qualitat, el rigor i la seguretat en el desenvolupament sistemàtic del treball i això ho podem oferir gràcies a l’ experiència i formació constant del nostre equip humà.

En el nostre despatx, els nostres Graduats Socials s'encarregaran de la gestió i assessorament en l'àmbit de la jurisdicció social, orientant als nostres clients en els seus assumptes laborals.

L'estructura de Gestoria Olivella permet que puguem abordar qualsevol projecte que ens puguin plantejar, sempre basant-nos en l'experiència i la prudència que ens caracteritza, per oferir al client el que més li convé a cada moment.

 

Principals serveis de l'Àrea Laboral

 • Alta d'empresa
 • Altes, baixes i Incidències treballadors
 • Alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)
 • Alta en el Règim Especial d'Empleades de Llar
 • Alta en el Règim Especial de l'Agricultura
 • Contractes de Treball
 • Estudi de la contractació laboral
 • Subvencions a la contractació
 • Estrangeria: Permisos de treball
 • Expedients i pre-calculs de Jubilació.
 • Pensions i prestacions a la seguretat social.
 • Certificacions diverses
 • Nòmines
 • Liquidacions d'Assegurances Socials (TCs)
 • Planificació laboral, costos laborals.
 • Aplaçaments
 • Acomiadaments
 • Conciliacions davant el SMAC
 • Auditoria Laboral
 • Expedients de Regulació d'Ocupació
 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Partes d’accident de treball
 • Intervenció davant els Òrgans de la Inspecció Laboral
 • Recursos davant organismes oficials
 • Informació permanent sobre canvis normatius.

separator