Mes de 70 anys treballant amb empreses al servei del Penedès

divider

Noticies

separator

Podré seguir en mòduls l’any 2016?

/ 0 Comments /

Si vostè tributa en mòduls, sàpiga que a partir de 2016 es redueixen els límits per aplicar aquest règim. Vegi si els nous límits li afecten i si té alguna alternativa que li permeti estalviar impostos…
Nous límits en mòduls
A partir de 2016. Com haurà llegit a la premsa, la Reforma Fiscal endureix els requisits per poder acollir-se al règim de mòduls (estimació objectiva en l’IRPF i règim simplificat en l’IVA), per la qual cosa molts empresaris quedaran exclosos de la seva aplicació. Anotació. No obstant això, aquest enduriment es produirà a partir de 2016. Si actualment vostè tributa en aquest règim, vegi quins seran els límits aplicables a partir de 2015 i si el 2016 haurà de començar a tributar en estimació directa en l’IRPF i en el règim general de l’IVA.
Nous límits.

En concret, el 2016 vostè quedarà exclòs de mòduls si durant el 2015 supera algun dels límits següents:

  • Si les seves vendes totals a empresaris i a particulars superen els 150.000 euros (fins ara el límit era de 450.000 euros i només es tenien en compte les vendes per les quals s’havia d’emetre factura, és a dir, les realitzades a altres empresaris). Excepció. En cas d’activitats agrícoles, ramaderes o forestals, el límit és de 250.000 euros.
  • Si les seves vendes a altres empresaris superen els 75.000 euros.
  • O bé si les seves compres de béns i serveis, sense incloure les compres d’immobilitzat, superen els 150.000 euros (actualment aquest límit és de 300.000 euros anuals).

Còmput de límits
Vendes i compres. A l’hora de computar els límits indicats (de vendes i compres), no només haurà de tindre en compte les vendes i compres individuals que hagi realitzat durant l’any:

  • Si el seu cònjuge, descendents o ascendents realitzen la seva mateixa activitat (o una similar) de forma conjunta amb vostè (compartint mitjans i adreça), també haurà de computar les vendes i compres d’aquests.
  • I si actua a través d’una societat civil o d’una comunitat de béns, també haurà de computar les vendes i compres totals d’aquestes entitats.

 


Si les seves vendes el 2015 superen els 150.000 euros, a partir de 2016 haurà de tributar pel règim d’estimació directa en l’IRPF. Si això li suposa un important
augment de la seva tributació, plantegi’s aportar els seus actius a una societat.

 

separator

No comments so far!

Comments are closed