Mes de 70 anys treballant amb empreses al servei del Penedès

divider

Noticies

separator

Mes Flexibilitat Major Empleabilitat

/ 0 Comments /

La gran dificultat en l’accés al mercat laboral s’ha vist reduïda amb la utilització per part de les empreses del nou contracte a temps parcial. Aquest contracte, enfront de la rigidesa que ens tenia acostumats, s’ha convertit en un instrument que dóna una gran flexibilitat a l’empresari en la mesura que permet adaptar la jornada a les necessitats de la producció. Però també és interessant per al treballador en el sentit que li permet conciliar la seva vida familiar amb el treball. A més fa possible compaginar el treball amb la formació, donant com a resultat un increment de la seva empleabilitat, molt necessari en aquests temps que corren.

Les últimes modificacions introduïdes per part del govern aboquen a la flexibilitat, en el sentit que si el contracte és indefinit, l’empresa pot oferir al treballador la realització d’hores complementàries voluntàries encara que no s’hagin pactat prèviament. Això si, amb un límit del 15 % de la seva jornada, ampliable per conveni col·lectiu a un 30 %. Aquesta novetat no altera la possibilitat de realitzar un altre pacte per escrit, d’hores complementàries, sent possible ara per als contractes de duració determinada amb un límit més ampli, el 30 % de la jornada establerta en el contracte, podent ampliar-se per conveni col·lectiu. Tot això és possible si el contracte de treball supera les 10 hores setmanals de mitjana en còmput anual.
A efectes pràctics, existeix l’obligatorietat de portar un registre diari amb la totalització mensual de les hores realitzades (ordinàries, complementàries pactades i complementàries voluntàries) lliurant una còpia al treballador al costat de la nòmina de cada mes i obligant a l’empresa a la seva conservació durant quatre anys.

Un altre aspecte a tenir en compte és que ja no es penalitza la cotització del contracte a temps parcial equiparant-ho a aquests efectes al contracte a temps complet.

Aquestes mesures han incrementat la flexibilitat i amb això l’accés a l’ocupació d’una part de la població No estaria de més avançar una mica i permetre la realització d’hores complementàries voluntàries als treballadors contractats per un temps determinat. També seria positiu que aquestes hores voluntàries tinguessin el límit del 30 per cent de la jornada contractada igual que ho tenen les hores complementàries pactades.

Sens dubte el contracte a temps parcial és un bon instrument per donar entrada al mercat laboral a una part de la població. Tot i que se li titlli de precarietat, però amb el temps trobarà el seu lloc com ho té en la resta de països de la UE.

separator

No comments so far!

Comments are closed